****************************************************************************************************************************************************************************

Tuesday, November 29, 2011

Tuesday, November 22, 2011

Srećna tišina.



















Tamo je sve tako tiho da mi dozvoljava mirno da spavam.
Postoji tišina koja je srećna bez zvuka!