****************************************************************************************************************************************************************************

Tuesday, November 29, 2011

onako kako te pamtim..onaj što je oslobodio ženu u ženi.

Tuesday, November 22, 2011

Srećna tišina.Tamo je sve tako tiho da mi dozvoljava mirno da spavam.
Postoji tišina koja je srećna bez zvuka!

Friday, November 18, 2011