****************************************************************************************************************************************************************************

Thursday, July 8, 2010

Nova serija crteža ''Beleška mene'' je gotova!! Hvala svima na podršci:))


Svet ličnog nadahnuća...kao posrednik snova, neuroza, osećanja, čulnog doživljaja, maštarija…Svaki crtež je autentična priča koja predstavlja jedan dan, jedan trenutak, jedno sećanje. Svojim sadržajem one dobijaju oblik slikovnice, likovnog dnevnika... privatna beleška!

‘‘Reči, trenuci… neke od njih, one najupornije , nametljive, tvrdoglave one koje me ne napuštaju ni dok spavam…one misli - moje ideje! Doživljaj stvari , sveta, preslikan na papir…misli,osećanja oslikane linijom…moj dnevnik zaustavljenog vremena.’ul.Lole Ribara


Stronzavi è io


Grad